Magulang ka ba? Alamin pa ang tungkol sa kung ano ang ginagawa namin para panatilihing ligtas ang Mga Snapchatter.

Ligtas na Mag-Snap

Tingnan kung paano kami nagsusumikap na panatilihing mas ligtas ang mga kabataan sa Snapchat.

Privacy at Kaligtasan na Built In Mula sa Unang Araw.

Nagbubukas sa Isang Camera, Hindi sa Feed ng Content.

Ang Snapchat ay alternatibo sa tradisyonal na social media—isang visual na messaging app na tumutulong na mapahusay ang iyong relasyon sa iyong mga kaibigan, pamilya, at sa mundo. Kaya direktang nagbubukas ang Snapchat sa isang camera, sa halip na sa isang content feed, at nakatuon sa pagkonekta sa mga taong magkaibigan na sa totoong buhay. Binibigyan ka ng kapangyarihan ng Snapchat na ipahayag ang iyong sarili at magsaya kasama ang mga kaibigan nang hindi pinipilit na magkaroon ng mga followers o makipagkumpitensya para sa mga likes.

Komunikasyon na Sumasalamin sa Tunay na Buhay

Dahil tinatanggal ang mga mensahe nang default, ipinapakita ng Snapchat kung paano ka karaniwang nakikipag-ugnayan sa mga kaibigan nang harapan o sa telepono.

Mga Pag-iingat at Proteksyon Para Sa'yo

Gusto namin na maging ligtas ang Snapchat para sa lahat. Nag-aalok kaming ng karagdagang mga proteksyon para sa mga kabataan at hindi namin hinahayaan na mag-viral ang mga hindi tiyak na content.

Nangunguna sa Pamamagitan ng Aming

mga Value

Simula sa unang araw, binuo namin ang mga produkto na inuuna ang privacy, kaligtasan, at kapakanan ng aming komunidad.

Policy Center

We created rules and policies that explain the rights and responsibilities of all members of our community.

Privacy Center

Isinasalamin ng Snapchat ang privacy na inaasahan mo sa iyong relasyon sa totoong buhay. Tingnan kung paano kumikilos ang aming mga prinsipyo sa privacy.

Safety Center

Ang aming mga panuntunan at in-app na feature sa kaligtasan ay nakakatulong sa mga Snapchatter na ipahayag ang kanilang sarili at ligtas na kumonekta sa mga taong talagang kilala nila.

Transparency Reports

We are committed to being transparent about what we’re doing to keep Snapchatters safer while respecting their privacy.